KhNU > Institute of Astronomy > Department of Physics of Asteroids and Comets

Астрономічна обсерваторія Харківського державного університету (нині НДІ астрономії ХНУ імені В.Н. Каразіна) першою серед астрономічних установ колишнього Радянського Союзу розпочала систематичні дослідження фізичних властивостей астероїдів. Перші фотометричні спостереження астероїдів було проведено у співпраці з Інститутом астрофізики АН Таджикистану (Лупішко Д.Ф., Кисельов М.М., Чернова Г.П., Бельська І.М.). У 1983 році разом з співробітниками Кримської астрофізичної обсерваторії Н.М. Шаховським і Ю.С. Єфімовим були розпочаті поляриметричні спостереження астероїдів. Починаючи з 1983 року фотометричні спостереження стали проводитися на Чугуївської спостережної станції, а з 1995 р. запроваджено регулярні ПЗЗ-спостереження астероїдів на харківському телескопі (Круглий Ю.М., Величко Ф.П., Шевченко В.Г., Бельська І.М). У 1993 р. був організований відділ «Фізика астероїдів» (з 2005 р – «Відділ фізики астероїдів і комет») під керівництвом Д.Ф. Лупішка, з 2012 р. – керівник відділу І.М. Бельська. В даний час дослідженнями охоплені астероїди головного поясу, астероїди, які зближуються із Землею, астероїди групи Гільди, троянці Юпітера, комети (з 1996 р.), и кентаври та транснептуновые тела (з 2003 р.). Співробітниками відділу опубліковано понад 350 статей, в відділі захищено 11 кандидатських і 4 докторські дисертації.

Спостереження
 • Астероїди, що зближуються із Землею
 • Астероїди головного поясу
 • Астероїди групи Гільди
 • Трояні Юпітера
 • Кентаври і транснептунові тіла
 • Комети
Наші публікації

Співробітники відділу щорічно публікують 10-15 статей у рецензованих наукових журналах ы 20-30 тезисів доповідей на межнародних конференціях.

Співробітники

Наші астероїди:
 • 3210 Lupishko названий американським вченим Е. Боуеллом на честь Д.Ф. Лупішко
 • 8786 Belskaya названий швецьким вченим К. Лагерквістом на честь И.М. Бельської
 • 17034 Vasylshev названий американським вченим Е. Боуеллом на честь В.Г. Шевченко
 • 17035 Velichko названий американским вченим Е. Боуеллом на честь Ф.П. Величко
 • 17036 Krugly, названий американським вченим Е. Боуеллом на честь Ю.М. Круглого
 • 17700 Oleksiygolubov названо на честь О. А. Голубова
 • 79472 Chiorny, названий чеським вченим П. Правеком на честь В.Г. Чорного
 • 15898 Kharasterteam (KHARkov ASTERoid TEAM) – названий чеськими вченими П. Правеком і Л. Шароновой на честь харківських дослідників астероїдів